Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu języków obcych

Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu języków obcych31 stycznia 2018 r. zakończyła się pierwsza edycja kursu doskonalącego b-learningowego „Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu języków obcych”. Podczas czterech spotkań stacjonarnych uczestnicy doskonalili swój warsztat pracy, ucząc się pracować z tablicą interaktywną oraz poznając nowoczesne narzędzia służące do nauki języków obcych i innych przedmiotów.

  • Uczestnicy kursu nauczyli się między innymi tworzyć zestawy do nauki oraz utrwalania słownictwa z zastosowaniem aplikacji Quizlet i LearningApps. Mogą teraz zaproponować uczniom wirtualne krzyżówki, zadania z lukami, ćwiczenia na dopasowywanie czy grupowanie.

  • Dzięki aplikacji Quizizz nauczyciele potrafią sprawdzać wiedzę uczniów w wirtualny sposób, który jest jednocześnie przyjazny i bezstresowy. Quizizz pozwala zaoszczędzić papier i czas nauczycieli przeznaczony na sprawdzanie testów, gdyż aplikacja robi to za nich.

  • Padlet będzie im pomocny w organizowaniu zajęć: zebraniu plików, zdjęć, filmów czy linków w jednym miejscu.

  • Dzięki Pixtonowi nauczyciele mogą zaproponować uczniom ćwiczenia nie tylko rozwijające ich kompetencje językowe, ale również kreatywność.

Nauczycieli zainteresowanych udziałem w drugiej edycji kursu zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszenia. Kurs obejmuje 15 godzin dydaktycznych (10 godzin stacjonarnie i 5 online) i kosztuje 100 złotych. Rozpocznie się po utworzeniu 14-osobowej grupy.

Ewelina Makowska, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie

 Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu języków obcych Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu języków obcych