Uczeń nadpobudliwy

ćwiczenie metod pracy z uczniamiJak postępować z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo – nad tym zagadnieniem pochylili się nauczyciele języka polskiego podczas seminarium przeprowadzonego 28.03.2019 r. przez konsultantów RODN „WOM”: Agnieszkę Grudzińską i Urszulę Mielczarek. Program szkolenia obejmował poznanie triady objawów nadpobudliwości psychoruchowej, omówienie zasad pracy z  uczniami przejawiającymi niepożądane zachowania oraz przedstawienie różnorodnych technik i  metod pracy pomagających niwelować nadpobudliwość uczniów w procesie lekcyjnym. Uczestnicy otrzymali też materiały przydatne do pracy z uczniami mającymi trudności z opanowaniem nadpobudliwych zachowań.

Wszystkim nauczycielom dziękujemy za aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Agnieszka Grudzińska, Urszula Mielczarek,
nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie

ćwiczenie metod pracy z uczniem nadpobudliwym uczestnicy seminarium wraz z prowadzącą, p. Agnieszka Grudzińską uczestnicy seminarium podczas wykładu wykład p. Urszuli Mielczarek nt. objawów nadpobudliwości