Uczeń z dysleksją na lekcjach języka polskiego

Prezentacja materiałów o dysleksji - Agnieszka GrudzińskaCzęstochowscy poloniści 29.04.2019 r. uczestniczyli w seminarium poświęconym problemowi dysleksji, z  którym muszą zmierzyć się na swoich lekcjach. W  pierwszej części spotkania nauczyciel-konsultant Urszula Mielczarek przedstawiła przyczyny i symptomy dysleksji rozwojowej oraz omówiła różnorodne formy wspomagania ucznia z dysleksją, a  niektóre z nich zaprezentowała w postaci ćwiczeń.

Kolejną część seminarium wypełniła prezentacja wybranych technik ułatwiających naukę języka polskiego przygotowana przez nauczyciela-konsultanta Agnieszkę Grudzińską. Podczas prezentacji uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z metodami pracy samokształceniowej ucznia w domu oraz z otwartymi zasobami edukacyjnymi zawierającymi materiały dotyczące dysleksji, m. in. liczne przykłady ćwiczeń dla dyslektyków.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom za aktywne uczestnictwo i zapraszamy na kolejne szkolenia.

Agnieszka Grudzińska i Urszula Mielczarek
nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie

Wykład p. Urszuli Mielczarek nt. różnych form pracy z uczniem dyslektycznym.Uczestnicy seminarium - zapoznanie z metodami pracy ucznia w domu.Uczestnicy sskolenia podczas wykładu.