Warsztat przeżyć kulturowych „Pedagogika kulturowa w praktyce”

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie we współpracy z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach zorganizował dla nauczycieli  14 września 2019 r. warsztat przeżyć kulturowych „Pedagogika kulturowa w praktyce”.

Był on częścią projektu realizowanego przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach pt. „Bardzo Młoda Kultura – województwo śląskie”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura 2019–2022”.

Spotkanie miało na celu pokazanie, w jaki sposób praca z różnymi treściami kultury (m.in. tekst literacki, malarstwo, fotografia) i ich semantyczne odniesienia może powodować przebudzenia, zatrzymanie myśli, wygenerowanie intelektualnych przeżyć wśród uczestników.

Warsztat był poprzedzony wykładem dr Agaty Cabały nt. „Eksplozje i przebudzenia, czyli o roli doświadczenia w pedagogice kultury”.

„Relacje i rewelacje” poprowadzili Filip Skowron i Michał Zakrzewski.

Prelegenci:

dr Agata Cabała, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pracuje w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Badaczka edukacji kulturalnej, edukacji muzealnej.  Koordynator z ramienia Wydziału współpracy z Muzeum Śląskim w Katowicach, Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach, Bytomskim Centrum Kultury.

Filip Skowron, etnolog i polonista. Adiunkt w Dziale Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie. Doktorant w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się edukacją muzealną oraz badaniami nad uczestnictwem w kulturze. Miłośnik muzeów i Młodej Polski.

Michał Zakrzewski, nauczyciel historii sztuki i wiedzy o kulturze w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Nałkowskiej  w Krakowie oraz Prywatnym VII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Reja w Krakowie. Od 2005 roku przewodniczący zespołu egzaminatorów egzaminu maturalnego z historii sztuki w krakowskiej OKE.

Wspólnie z Agnieszką Foryś pracuje metodą projektu w klasach o profilu humanistyczno-artystycznym. Autorskie projekty duetu nauczycieli to m.in.: Projekt Kantor (2014–2017), zrealizowany we współpracy z Cricoteką, Projekt Wyspiański (2017–2020), realizowany we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie.

Dziękujemy prelegentom za bardzo ciekawe warsztaty, pełne doznań estetycznych, a uczestnikom za zaangażowanie. Zapraszamy na kolejne spotkania.

Sylwia Kurcab, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie