Warsztaty „Ćwiczenia wspierające ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcji języka obcego”

30 stycznia 2018 r. w naszej placówce odbyły się warsztaty poświęcone wybranym ćwiczeniom w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Spotkanie prowadziły Barbara Kosta i Urszula Mielczarek, nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie oraz Marta Małek, nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie.

Szkolenie miało na celu wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli języka obcego poprzez różnorodne propozycje ćwiczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia.

W czasie zajęć przedstawiono teatrzyk Kamishibai zwany „teatrem obrazkowym” albo „teatrem narracji”, który wspiera naukę czytania i opowiadania, stanowi doskonałą formę powtórzenia i utrwalenia wiedzy, jest narzędziem do twórczej pracy z uczniem.

Ponadto uczestnicy zapoznali się z różnorodnymi materiałami dydaktycznymi, takimi jak: pomoce multimedialne, kostki Story Cubes i zróżnicowane karty zadań do samodzielnego rozwiązania, które ułatwiają proces wielozmysłowego uczenia się.

Barbara Kosta, Urszula Mielczarek, nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie
Marta Małek, nauczyciel bibliotekarz PBP RODN „WOM” w Częstochowie