Warsztaty „Deficyty funkcji percepcyjno-motorycznych przyczyną trudności uczniów na wszystkich przedmiotach”

Nauczyciele w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej coraz częściej spotykają się z deficytami funkcji percepcyjno-motorycznych u uczniów. Stanowią one jedną z przyczyn trudności w nauce na wszystkich przedmiotach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom nauczycieli w zakresie wsparcia uczniów w procesie nauczania-uczenia się, Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie zorganizowała 26 listopada 2018 r. warsztaty pt. „Deficyty funkcji percepcyjno-motorycznych przyczyną trudności uczniów na wszystkich przedmiotach”. Uczestnikami byli nauczyciele z Częstochowy i regionu.

Program obejmował symptomy opóźnień i ich wpływ na proces uczenia się oraz przykładowe formy wspomagania uczniów w pokonywaniu trudności. Szkolenie pozwoliło uczestnikom poszerzyć wiedzę w wyżej wymienionym zakresie.

Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie