Warsztaty dla uczniów klas IV-tych: „Wolontariat dla dziedzictwa – jak rozmawiać o zabytkach?”

Warsztaty dla uczniów klas IV-tych: „Wolontariat dla dziedzictwa – jak rozmawiać o zabytkach?”18 i 20 października 2017 r. odbyły się warsztaty prowadzone przez Elżbietę Straszak nauczyciela-konsultanta RODN „WOM” w Częstochowie i Annę Dąbrowską nauczyciela bibliotekarza PBP RODN „WOM” w Częstochowie- uczestniczki obozu szkoleniowego „Wolontariat dla dziedzictwa – Sztuka na kółkach 2017”. Zajęcia odbyły się w Kościele św. Zygmunta w Częstochowie. W warsztatach wzięli udział uczniowie z dwóch klas IV Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle w Częstochowie oraz uczniowie dwóch klas IV ze Szkoły Podstawowej w Łojkach. W sumie, w czterech warsztatach udział wzięło 61 uczniów. Podczas zajęć dzieci poznały burzliwą i bardzo ciekawą historię Kościoła św. Zygmunta, szukały atrybutów i bawiły się w rzeźbiarzy, rozwiązywały również rebusy, krzyżówki i zadania na kartach pracy. Atmosfera zajęć była radosna, ale również pełna skupienia i szacunku wobec miejsca. Uczniowie dyskutowali na temat ochrony zabytków i dzieł sztuki oraz wpływu dziedzictwa kulturowego na codzienne życie. Warsztaty bardzo się podobały i z pewnością będą miały dalszy ciąg. Mamy też w planach inne świątynie w Częstochowie.

Elżbieta Straszak i Anna Dąbrowska

Warsztaty dla uczniów klas IV-tych: „Wolontariat dla dziedzictwa – jak rozmawiać o zabytkach?” Warsztaty dla uczniów klas IV-tych: „Wolontariat dla dziedzictwa – jak rozmawiać o zabytkach?” Warsztaty dla uczniów klas IV-tych: „Wolontariat dla dziedzictwa – jak rozmawiać o zabytkach?”