Warsztaty „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia z opinią”

5 kwietnia 2018 r. w naszej placówce odbyły się warsztaty poświęcone omówieniu zagadnienia dostosowania wymagań edukacyjnych w pracy z uczniem z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej. Spotkanie prowadziła Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie.

Szkolenie miało na celu wzbogacenie umiejętności nauczycieli w zakresie rozpoznawania symptomów trudności uczniów, interpretacji opinii, planowania zindywidualizowanej pracy, obszarów i warunków dostosowania wymagań edukacyjnych w pracy z uczniem mającym opinię. Prowadząca warsztaty, Urszula Mielczarek, zapoznała uczestników z zakresem dostosowania wymagań na poszczególnych przedmiotach. Zwróciła uwagę na fakt konieczności omówienia z rodzicami i uczniem opracowanych wymagań edukacyjnych realizowanych w pracy bieżącej na wszystkich etapach edukacyjnych.

Ponadto uczestnicy zapoznali się z literaturą i różnorodnymi materiałami dydaktycznymi do wykorzystania w pracy bieżącej z uczniami w procesie indywidualizacji dostosowania wymagań edukacyjnych.

Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie