Warsztaty „Elementy arteterapii, relaksacja, mandala w pracy z uczniem na zajęciach specjalistycznych”

Warsztaty „Elementy arteterapii, relaksacja, mandala w pracy z uczniem na zajęciach specjalistycznych”W poszukiwaniu pomysłów na prowadzenie zajęć specjalistycznych, Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, przeprowadziła 29 października 2018 r. warsztaty pozwalające wzbogacić kompetencje nauczycieli dotyczące wykorzystania terapeutycznych właściwości arteterapii, relaksacji i mandali w zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

W warsztatach uczestniczyli nauczyciele specjaliści zatrudnieni w przedszkolach i szkołach Częstochowy oraz regionu, którzy aktywnie wykonywali różnorodne ćwiczenia rozwijające ucznia w indywidualnym rozwoju, wspierające i aktywizujące jego funkcjonowanie w procesie uczenia się.

Ponadto uczestnicy zapoznali się z literaturą i różnorodnymi materiałami dydaktycznymi do wykorzystania  na zajęciach specjalistycznych i zaproponowania w pracy bieżącej z uczniami
w procesie edukacyjnym.

Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie

Warsztaty „Elementy arteterapii, relaksacja, mandala w pracy z uczniem na zajęciach specjalistycznych”Warsztaty „Elementy arteterapii, relaksacja, mandala w pracy z uczniem na zajęciach specjalistycznych”Warsztaty „Elementy arteterapii, relaksacja, mandala w pracy z uczniem na zajęciach specjalistycznych”