Warsztaty „Elementy arteterapii w motywowaniu uczniów do aktywności”

Nauczyciele w swojej pracy edukacyjnej coraz częściej stosują różnorodne metody, techniki pracy w celu zainteresowania  uczniów procesem edukacyjnym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom nauczycieli, Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie zaproponowała 28 stycznia  2020 r. warsztaty pozwalające wykorzystać terapeutyczne właściwości arteterapii, w zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, ich aktywizacji  w procesie edukacyjnym.

W warsztatach uczestniczyli nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach i szkołach Częstochowy oraz regionu, którzy aktywnie wykonywali różnorodne ćwiczenia wspierające i aktywizujące ucznia  w indywidualnym rozwoju i funkcjonowaniu w procesie uczenia się.

Program obejmował zasady motywowania uczniów w procesie edukacyjnym, zastosowanie przykładowych technik rozwijających  aktywność uczniów na poszczególnych edukacjach.

Ponadto uczestnicy zapoznali się z literaturą i różnorodnymi materiałami dydaktycznymi do wykorzystania  w  aktywizacji uczniów w procesie  edukacyjnym.

Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie