Warsztaty francuskojęzyczne En drone au dessus de la France ! Découvrons sa géographie, son histoire, ses monuments…

Kultura jest integralnym elementem edukacji językowej. Rozwijanie kompetencji kulturowych zajmuje więc istotne miejsce w podstawie programowej kształcenia ogólnego szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli języka francuskiego, Barbara Kosta i Ewelina Makowska, nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie, przeprowadziły 23 stycznia 2020 r. warsztaty metodyczne poświęcone elementom historii, geografii i literatury Francji. Celem spotkania była prezentacja materiałów dydaktycznych rozwijających kompetencje kulturowe uczniów oraz zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu elementów cywilizacji francuskiej.

Dzięki szkoleniu nauczyciele mieli okazję rozsmakować się w kulturze francuskiej, pogłębić wiedzę z geografii, historii i literatury oraz wzbogacić swój warsztat pracy.

Barbara Kosta, Ewelina Makowska, nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie