Warsztaty „Kreatywność i zabawa w nauczaniu gramatyki języka francuskiego”

Warsztaty „Kreatywność i zabawa w nauczaniu gramatyki języka francuskiego”7 września 2018 r. nauczyciele języka francuskiego z Częstochowy i Pajęczna uczestniczyli w warsztatach metodycznych pt. « Enseigner la grammaire de manière ludique et créative  en classe de FLE ».

Spotkanie  prowadziły: Barbara Kosta i Ewelina Makowska, nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie, we współpracy z Ewą Majchrzak, nauczycielem-doradcą metodycznym Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie. Celem warsztatów było przedstawienie metod nauczania gramatyki języka francuskiego w sposób kreatywny i dynamiczny.

Podczas szkolenia zaprezentowano wizualizację zagadnień gramatycznych jako sposobu na szybkie zrozumienie i zapamiętanie reguł oraz gry i zabawy dydaktyczne rozwijające kreatywność uczniów na lekcji języka francuskiego. Nauczyciele zapoznali się między innymi z WordWallem, portalem umożliwiającym tworzenie interaktywnych ćwiczeń nie tylko z języków obcych oraz z grą w formie quizu przygotowaną za pomocą Google Slides.

Dzięki szkoleniu nauczyciele mogli wymienić się doświadczeniami oraz wzbogacić i udoskonalić swój warsztat pracy.

Barbara Kosta, Ewelina Makowska, nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie

Warsztaty „Kreatywność i zabawa w nauczaniu gramatyki języka francuskiego” Warsztaty „Kreatywność i zabawa w nauczaniu gramatyki języka francuskiego”Warsztaty „Kreatywność i zabawa w nauczaniu gramatyki języka francuskiego”Warsztaty „Kreatywność i zabawa w nauczaniu gramatyki języka francuskiego”