Warsztaty „Kształcenie kompetencji kulturowych poprzez wykorzystanie materiałów autentycznych”

Wykorzystanie plakatów filmów na lekcji języka francuskiego.Obok rozwijania sprawności językowych uczniów, nauczyciel powinien dbać o ich kompetencje kulturowe. Służą temu różne pomoce dydaktyczne, wśród których materiały autentyczne stanowią cenne źródło inspiracji dla nauczyciela, a dla uczniów możliwość kontaktu z naturalnym językiem w realnych sytuacjach. W celu wykorzystania różnorodnych materiałów autentycznych Barbara Kosta, Ewelina Makowska, nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie we współpracy z Ewą Majchrzak, nauczycielem-doradcą metodycznym SOD w Częstochowie przeprowadziły 13 lutego 2019 r. warsztaty dla nauczycieli języka francuskiego.

Program spotkania obejmował kształtowanie kreatywności uczniów poprzez ćwiczenia z zastosowaniem materiałów audiowizualnych oraz praktyczne przykłady wykorzystania materiałów autentycznych na lekcji języka francuskiego.

Uczestnicy spotkania otrzymali materiały dydaktyczne do wykorzystania w pracy z uczniami.

Barbara Kosta, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie

Materiały autentyczne - źródło wiedzy o kulturze Francji Praca w grupach. Zastosowanie smartfona do wyszukiwania informacji.