Warsztaty „Metoda dobrego startu w pracy z uczniem na zajęciach specjalistycznych”

Warsztaty „Metoda dobrego startu w pracy z uczniem na zajęciach specjalistycznych” W poszukiwaniu pomysłów na prowadzenie zajęć specjalistycznych Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie zaproponowała 10 grudnia 2018 r. warsztaty pozwalające wykorzystać terapeutyczne właściwości metody dobrego startu w przygotowaniu uczniów do nauki i przezwyciężaniu trudności edukacyjnych.

W warsztatach uczestniczyli specjaliści zatrudnieni w przedszkolach i szkołach Częstochowy oraz regionu, którzy aktywnie wykonywali różnorodne ćwiczenia rozwijające ucznia w indywidualnym rozwoju, wspierające i aktywizujące jego funkcjonowanie w procesie uczenia się.

Uczestnicy zapoznali się z literaturą i różnorodnymi ćwiczeniami metody dobrego startu do wykorzystania na zajęciach specjalistycznych i zaproponowania w pracy bieżącej z uczniami
w procesie edukacyjnym.

Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie

 Warsztaty „Metoda dobrego startu w pracy z uczniem na zajęciach specjalistycznych” Warsztaty „Metoda dobrego startu w pracy z uczniem na zajęciach specjalistycznych” Warsztaty „Metoda dobrego startu w pracy z uczniem na zajęciach specjalistycznych”