Warsztaty „Metody i formy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Warsztaty „Metody i formy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”23 października 2017 r. nauczyciele języków obcych z Częstochowy i regionu uczestniczyli w warsztatach pt. „Metody i formy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Spotkanie prowadzili nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie: Barbara Kosta i Urszula Mielczarek.

Celem szkolenia było dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Podczas warsztatów krótko scharakteryzowano uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestnicy zapoznali się z mnemotechnikami usprawniającymi zapamiętywanie treści edukacyjnych oraz uczestniczyli w wybranych ćwiczeniach arteterapii.

Dzięki szkoleniu nauczyciele mogli wymienić się doświadczeniami oraz wzbogacić swój warsztat pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Barbara Kosta, Urszula Mielczarek, nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie

Warsztaty „Metody i formy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” Warsztaty „Metody i formy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” Warsztaty „Metody i formy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”