Warsztaty „Metody pedagogiczne i wspierające rozwój ucznia w procesie edukacyjnym”

Metody nauczania są ważnym elementem w procesie edukacyjnym. Dostosowuje się je do celów, treści i zadań programowych, a także do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów. Podnoszą efektywność kształcenia, poprawiają skuteczność przekazywania treści, ułatwiają zdobywanie i kształcenie umiejętności.

W związku z  efektywnym zastosowaniem metod nauczania w edukacji  Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie zorganizowała 10 lutego 2020 r. warsztaty pt. „Metody pedagogiczne i wspierające rozwój ucznia w procesie edukacyjnym.” Uczestnikami byli nauczyciele z Częstochowy i regionu.

Program obejmował charakterystykę i zastosowanie metod nauczania  i metod wspierających rozwój ucznia dostosowanych do  możliwości rozwojowych i psychofizycznych.

Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie