Warsztaty „Metody, techniki i formy pracy z uczniem nadpobudliwym ruchowo na lekcji języka obcego”

Metody, techniki i formy pracy z uczniem nadpobudliwym ruchowo na lekcji języka obcegoZjawiskiem, które coraz częściej obserwują nauczyciele w pracy dydaktyczno-wychowawczej jest nadpobudliwość psychoruchowa uczniów. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom i potrzebom Barbara Kosta i Urszula Mielczarek, nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie zorganizowały 1 października 2018 r. warsztaty pt. „Metody, techniki i formy pracy z uczniem nadpobudliwym ruchowo na lekcji języka obcego”. Uczestnikami byli nauczyciele języków obcych z Częstochowy i regionu.
Program obejmował charakterystykę objawów nadpobudliwości psychoruchowej, zasady pracy z uczniem oraz wybrane metody i techniki niwelujące niepożądane zachowania ucznia nadpobudliwego.
Szkolenie pozwoliło poznać specyfikę i organizację pracy z uczniem nadpobudliwym
w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Barbara Kosta, Urszula Mielczarek, nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie

Metody, techniki i formy pracy z uczniem nadpobudliwym ruchowo na lekcji języka obcego Metody, techniki i formy pracy z uczniem nadpobudliwym ruchowo na lekcji języka obcego Metody, techniki i formy pracy z uczniem nadpobudliwym ruchowo na lekcji języka obcego Metody, techniki i formy pracy z uczniem nadpobudliwym ruchowo na lekcji języka obcego