Warsztaty metodyczne pt. „Rozwijanie sprawności mówienia na lekcji języka niemieckiego”

Warsztaty metodyczne pt. „Rozwijanie sprawności mówienia na lekcji języka niemieckiego”25 listopada 2016 r. nauczyciele języka niemieckiego uczestniczyli w warsztatach metodycznych pt. „Rozwijanie sprawności mówienia na lekcji języka niemieckiego”. Spotkanie prowadziły: pani Elżbieta Hejnowicz z Goethe-Institut w Krakowie oraz pani Dorota Liberda, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie.

Na zajęciach uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać rozwiązania metodyczne w zakresie przygotowywania uczniów do swobodnych wypowiedzi ustnych w języku niemieckim. Podczas szkolenia zaprezentowano materiały dydaktyczne z ćwiczeniami służącymi do rozwijania kompetencji komunikacyjnych uczniów (m.in. dialogi, pantomimę, symulacje i debaty). Przedstawione techniki aktywizujące stymulują wyobraźnię i kreatywność uczniów oraz zwiększają ich motywację do nauki. Nauczyciele będą mogli zastosować omówione rozwiązania na wszystkich poziomach nauczania języka niemieckiego.

Warsztaty metodyczne pt. „Rozwijanie sprawności mówienia na lekcji języka niemieckiego”