Warsztaty „Multimedia, e-podręczniki, aplikacja « Parcours digital » – narzędzia służące do przekazu treści przedmiotowych na lekcji języka francuskiego”

Warsztaty „Multimedia, e-podręczniki, aplikacja « Parcours digital » – narzędzia służące do przekazu treści przedmiotowych na lekcji języka francuskiego” 25 maja 2018 r. nauczyciele języka francuskiego z Częstochowy, Kłobucka i Lublińca uczestniczyli w warsztatach metodycznych pt. „Multimédias, manuels numériques et plateforme « Parcours digital » – de vrais outils de travail en classe de FLE pour renforcer l’intégration des disciplines non lingustiques”. Spotkanie prowadziły: Barbara Klimek, doradca metodyczny Hachette FLE, Barbara Kosta i Ewelina Makowska, nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie.

Celem warsztatów było poznanie innowacyjnych metod pracy z wykorzystaniem nowych technologii, takich jak tablica interaktywna.

Podczas szkolenia zaprezentowano platformę edukacyjną « Parcours digital », która pozwoli uczniowi na samodzielną pracę poprzez interaktywne podejście zadaniowe, natomiast nauczycielowi umożliwi stworzenie własnej wirtualnej klasy, śledzenie postępów uczniów, wsparcie i pomoc dla nich.

Przedstawiono również materiały dydaktyczne promujące łączenie treści różnych przedmiotów na lekcji języka francuskiego.

Barbara Kosta, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie

Warsztaty „Multimedia, e-podręczniki, aplikacja « Parcours digital » – narzędzia służące do przekazu treści przedmiotowych na lekcji języka francuskiego”Warsztaty „Multimedia, e-podręczniki, aplikacja « Parcours digital » – narzędzia służące do przekazu treści przedmiotowych na lekcji języka francuskiego”Warsztaty „Multimedia, e-podręczniki, aplikacja « Parcours digital » – narzędzia służące do przekazu treści przedmiotowych na lekcji języka francuskiego”