Warsztaty „Nauczanie języka francuskiego z uwzględnieniem kompetencji kluczowych – filarów współczesnej edukacji”

Warsztaty „Nauczanie języka francuskiego z uwzględnieniem kompetencji kluczowych – filarów współczesnej edukacji”Zdolność i gotowość wykonywania zadań na określonym poziomie nosi miano kompetencji kluczowych, których elementami składowymi są wiadomości, umiejętności oraz postawy. Na lekcji języka francuskiego rozwijane są kompetencje uczniów w zakresie sprawnego porozumiewania się w tym języku. W związku z tym 23 marca 2019 r. Barbara Kosta nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie oraz Barbara Klimek doradca metodyczny Hachette FLE przeprowadziły warsztaty nt. „Les compétences clés – les piliers de la performance dans l’enseignement moderne du français”. Szkolenie miało na celu wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli romanistów poprzez różnorodne propozycje ćwiczeń sprzyjających rozwijaniu umiejętności kluczowych.

Barbara Kosta, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie

Warsztaty „Nauczanie języka francuskiego z uwzględnieniem kompetencji kluczowych – filarów współczesnej edukacji” Warsztaty „Nauczanie języka francuskiego z uwzględnieniem kompetencji kluczowych – filarów współczesnej edukacji”