Warsztaty „Organizacja procesu nauczania z wykorzystaniem stylów uczenia się i inteligencji wielorakich uczniów”

Warsztaty „Organizacja procesu nauczania z wykorzystaniem stylów uczenia się i inteligencji wielorakich uczniów” W każdej klasie są uczniowie o różnych stylach uczenia się i inteligencji. W celu zapewnienia odpowiedniego sposobu nauczania i powodzenia w nauce istnieje potrzeba rozpoznania dominującego stylu uczenia się i talentu każdego ucznia.

Warsztaty „Organizacja procesu nauczania z wykorzystaniem stylów uczenia się i inteligencji wielorakich uczniów” Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom nauczycieli w zakresie wsparcia uczniów w procesie nauczania-uczenia się, Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie zorganizowała 17 grudnia 2018 r. warsztaty pt. „Organizacja procesu nauczania z wykorzystaniem stylów uczenia się i inteligencji wielorakich uczniów”. Uczestnikami byli nauczyciele z Częstochowy i regionu.

Program obejmował charakterystykę stylów uczenia się i inteligencji wielorakich, rozpoznanie stylów uczenia się i różnych inteligencji, dostosowanie organizacji procesu lekcyjnego do rozpoznanych możliwości uczniów.

Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie