Warsztaty „Österreich im DaF-Unterricht – Tipps und Tools für den Landeskundeunterricht”

28 września 2018 r. odbyły się warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego „Österreich im DaF-Unterricht – Tipps und Tools für den Landeskundeunterricht” na temat technik wprowadzenia elementów kulturoznawczych na lekcji języka obcego. Na zajęciach przedstawiono metody aktywizujące na lekcjach kulturoznawczych. Nauczyciele pracowali metodą stacji zadaniowych. Podczas warsztatów poznawali różne gry i zabawy językowe dotyczące wiedzy o krajach niemieckojęzycznych i omawiali w grupach zaprezentowane ćwiczenia i przygotowane arkusze pracy. Zaprezentowano również aplikacje LearningApps i Quizizz, które można wykorzystać do powtórzenia wiadomości z danego materiału.

Dziękujemy za udział w szkoleniu.

Dorota Liberda, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie

Warsztaty „Österreich im DaF-Unterricht – Tipps und Tools für den Landeskundeunterricht” Warsztaty „Österreich im DaF-Unterricht – Tipps und Tools für den Landeskundeunterricht” Warsztaty „Österreich im DaF-Unterricht – Tipps und Tools für den Landeskundeunterricht” Warsztaty „Österreich im DaF-Unterricht – Tipps und Tools für den Landeskundeunterricht”