Warsztaty „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dostosowana do możliwości rozwojowych i edukacyjnych ucznia”

W każdej klasie są uczniowie o indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych. W procesie lekcyjnym uczniowie powinni mieć zapewnione wsparcie w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w pracy bieżącej przez każdego nauczyciela.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom nauczycieli w zakresie wsparcia uczniów w procesie nauczania-uczenia się, Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM”
w Częstochowie, zorganizowała 10 stycznia 2019 r. warsztaty pt. „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dostosowana do możliwości rozwojowych i edukacyjnych ucznia”. Uczestnikami byli nauczyciele z Częstochowy i regionu.

Program obejmował potrzebę dokonywania przez nauczycieli obserwacji pedagogicznej i analizy dokumentów stanowiących podstawę do udzielania pomocy, dostosowanie wymagań w ramach indywidualizacji organizacji procesu lekcyjnego do rozpoznanych możliwości uczniów.

Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie