Warsztaty „PowerPoint dla początkujących” część 1 i część 2

Warsztaty „PowerPoint dla początkujących” część 1 i część 2Jedną z form wzbogacenia procesu edukacyjnego w szkole XXI wieku jest prezentacja multimedialna Microsoft PowerPoint. Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli w zakresie nabycia tej umiejętności, nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie, Katarzyna Michalak i Barbara Kosta, przeprowadzili 11 i 12 lutego 2019 r. warsztaty, podczas których uczestnicy zapoznali się z podstawowymi zasadami tworzenia prostych i przejrzystych prezentacji.

Warsztaty „PowerPoint dla początkujących” część 1 i część 2Program spotkania obejmował modyfikowanie i tworzenie szablonów pracy, tworzenie, kopiowanie i formatowanie slajdów, dobór kolorów i czcionki, wstawianie tabel, wykresów, obiektów WordArt, kształtów, grafiki SmartArt, nagrań dźwiękowych i filmowych oraz animacje.

Na koniec szkolenia każdy nauczyciel, wykorzystując funkcje programu PowerPoint i wdrażając krok po kroku podane wcześniej zasady, pochwalił się wykonaną przez siebie prostą i przejrzystą prezentacją.

Katarzyna Michalak, Barbara Kosta – nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie

Warsztaty „PowerPoint dla początkujących” część 1 i część 2  Warsztaty „PowerPoint dla początkujących” część 1 i część 2 Warsztaty „PowerPoint dla początkujących” część 1 i część 2