Warsztaty „Praca z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo”

15 lutego 2018 r. w naszej placówce odbyły się warsztaty poświęcone pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo. Spotkanie prowadziła Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie.

Szkolenie miało na celu wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie postępowania z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo na każdej edukacji. Prowadząca warsztaty, Urszula Mielczarek, zapoznała uczestników z objawami, zasadami pracy i technikami niwelującymi niepożądane zachowania ucznia nadpobudliwego w codziennej pracy.

Ponadto uczestnicy zapoznali się z różnorodnymi materiałami dydaktycznymi, które ułatwiają pracę z uczniem nadpobudliwym.

Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie