Warsztaty „Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim”

Warsztaty „Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim”20 marca 2018 r. w naszej placówce odbyły się warsztaty poświęcone opracowaniu programu zajęć rewalidacji indywidualnej. Spotkanie prowadziła Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie.

Szkolenie miało na celu wzbogacenie umiejętności nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacji indywidualnej w zakresie opracowania programu pracy z uczniem. Prowadząca warsztaty, Urszula Mielczarek, zapoznała uczestników z zasadami i aspektami terapeutycznymi istotnymi w opracowaniu programu.

Ponadto uczestnicy zapoznali się z ćwiczeniami, literaturą i różnorodnymi materiałami dydaktycznymi do wykorzystania w pracy rewalidacyjnej i opracowaniu programu pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim.

Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie

Warsztaty „Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim” Warsztaty „Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim” Warsztaty „Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim”