Warsztaty pt. „Organizacja lekcji języka obcego dostosowana do możliwości ucznia nadpobudliwego ruchowo”

Wprowadzenie do tematu.Nauczyciele języków obcych coraz częściej mają do czynienia
ze zjawiskiem nadpobudliwości psychoruchowej wśród uczniów. Problem ten stanowi przyczynę trudności w nauce i nawiązywaniu poprawnych relacji z rówieśnikami. W odpowiedzi na potrzeby nauczycieli Barbara Kosta i Urszula Mielczarek, nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie, przeprowadziły 26 lutego 2019 r. warsztaty pt. „Organizacja lekcji języka obcego dostosowana do możliwości ucznia nadpobudliwego ruchowo”.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznali się ze sposobami pobudzania uwagi, zdolności słuchania, hamowania nadruchliwości, a także z organizacją procesu lekcyjnego dostosowaną do możliwości ucznia nadpobudliwego ruchowo oraz ze wskazaniami w zakresie postępowania z uczniem na lekcji języka obcego.

Nauczyciele aktywnie uczestniczyli w proponowanych ćwiczeniach, grach i zabawach językowych z wykorzystaniem ruchu.

Barbara Kosta, Urszula Mielczarek, nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie

Analiza opinii o nadpobudliwości. Ćwiczenia relaksacyjne. Wykonywanie masażyków. Radość z wykonywanych ćwiczeń.