Warsztaty pt. „Techniki ułatwiające opanowanie czytania i pisania na lekcji języka obcego”

Czytanie i pisanie należą do podstawowych umiejętności intelektualnych człowieka. Warunkują  nie tylko powodzenie ucznia w szkole, ale i jego sukcesy w dorosłym życiu. Dlatego też kluczowym zadaniem nauczycieli jest rozwijanie wymienionych sprawności, również na lekcjach języka obcego.  Barbara Kosta i Urszula Mielczarek, nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie 17 października 2019 r. zaprosiły nauczycieli języków obcych na warsztaty poświęcone technikom ułatwiającym opanowanie czytania i pisania na lekcji języka obcego.

Szkolenie miało na celu wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli języka obcego poprzez różnorodne propozycje ćwiczeń, które nie tylko wspierają opanowanie czytania i pisania, ale stanowią również doskonałą formę powtórzenia i utrwalenia wiedzy oraz są narzędziem do twórczej pracy z uczniem.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom za aktywne uczestnictwo i zapraszamy na kolejne szkolenia.

Barbara Kosta, Urszula Mielczarek, nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie