Warsztaty „Tablica interaktywna i aplikacja LearningApps na lekcji języka obcego”

Nauczyciele języków obcych wykorzystują wolny czas, aby pogłębić swoje kompetencje w zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach szkolnych. W pierwszym dniu ferii odbyły się warsztaty, podczas których uczestnicy zapoznali się z funkcjami tablicy interaktywnej oraz różnorodnymi pomysłami na wykorzystanie jej na lekcji języka obcego.

W drugiej części warsztatów nauczyciele pracowali z aplikacją LearningApps, m.in. uczyli się tworzyć własne ćwiczenia, modyfikować już istniejące zasoby i dostosowywać je do potrzeb swoich uczniów.

Dziękujemy za aktywne uczestnictwo i zapraszamy na kolejne szkolenia.
Ewelina Makowska, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie