Warsztaty „Tworzenie prezentacji multimedialnej w programie MS PowerPoint”

Nauczyciele różnych typów szkół, zainteresowani tworzeniem prezentacji w MS PowerPoint
i wykorzystaniem jej w swojej pracy dydaktycznej wzięli udział w warsztatach, które odbyły się 5 listopada 2018 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Spotkanie prowadzili nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie: Katarzyna Michalak i Barbara Kosta.

Celem zajęć było przekazanie wiedzy na temat przygotowania estetycznych i profesjonalnych prezentacji.

Uczestnicy zapoznali się z wytycznymi odnośnie doboru czcionki, rozmieszczania elementów na slajdach, powiązania obrazu ze słowem, dopasowania tła do tekstu, wstawiania kształtów oraz grafiki SmartArt oraz łączenia slajdów w logiczną całość, czyli zaplanowania prezentacji w taki sposób, aby stała się wciągającą opowieścią.

Katarzyna Michalak, Barbara Kosta nuczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie