Warsztaty „Uczyć języka francuskiego, to uczyć kultury francuskiej”

31 stycznia 2018 r. nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół uczestniczyli w warsztatach metodycznych „Apprendre le français, c’est apprendre sa culture”. Spotkanie prowadzili nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie Barbara Kosta i Ewelina Makowska.
Jednym z celów warsztatów była prezentacja materiałów dydaktycznych rozwijających kompetencje kulturowe i interkulturowe na lekcjach języka francuskiego.
Podczas szkolenia nauczyciele mieli również okazję zapoznać się z francuskimi stronami internetowymi wspierającymi zdobywanie wiedzy o kulturze.

Barbara Kosta, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie