Warsztaty „Wolontariat w praktyce. Świadomy koordynator wolontariatu”

Szkolny wolontariat umożliwia realizację licznych celów dotyczących społeczności uczniowskiej. Projekty wolontariackie mają swojego koordynatora, który przygotowany do pełnienia roli odpowiada za działalność szkolnego koła wolontariatu. W celu rozwijania umiejętności niezbędnych do pełnienia roli koordynatora, Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie zorganizowała 17 stycznia 2019 r. warsztaty pt. „Wolontariat w praktyce. Świadomy koordynator wolontariatu”, w których uczestniczyli nauczyciele koordynatorzy wolontariatu z Częstochowy i regionu.
Uczestnicy aktywnie wykonywali różnorodne ćwiczenia rozwijające ich predyspozycje i umiejętności bycia koordynatorem.

Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie