Warsztaty „Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych przy tworzeniu autorskich materiałów dydaktycznych”

21 lutego 2018 r. nauczyciele wszystkich typów szkół uczestniczyli w warsztatach poświęconych otwartym zasobom edukacyjnym. Warsztaty prowadzili nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie, Katarzyna Michalak i Barbara Kosta.

Uczestnicy zapoznali się z materiałami dostępnymi na wolnych licencjach, portalami
i platformami oferującymi ciekawe rozwiązania dydaktyczne przydatne w pracy nauczyciela. Poszerzyli swoje umiejętności w zakresie wyszukiwania zaawansowanego z uwzględnieniem
prawa do użytkowania oraz wyszukiwania obrazem. Nauczyli się również korzystać z serwisów zawierających bezpłatną grafikę oraz muzykę.

Katarzyna Michalak, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie