Warsztaty „Wykorzystanie zajęć twórczego myślenia w pracy z uczniem z deficytami rozwojowymi”

Twórcze, czyli kreatywne myślenie skutecznie pomaga w procesie uczenia się. Kreatywność jest umiejętnością, którą można wyćwiczyć, proponując uczniom nauczanie rozwijające twórczą aktywność. W celu zapewnienia dobrej kondycji umysłowej uczniów w zakresie przyswajania wiedzy i umiejętności oraz powodzenia w nauce Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie zorganizowała 29 stycznia 2019 r. warsztaty pt. „Wykorzystanie zajęć twórczego myślenia w pracy z uczniem z deficytami rozwojowymi”. Uczestnikami byli nauczyciele z Częstochowy i regionu.

Program obejmował strategie twórczego myślenia, przykładowe ćwiczenia rozwijające kreatywność, opracowanie scenariusza zajęć z zastosowaniem twórczego myślenia. Uczestnicy wykonywali różnorodne ćwiczenia rozwijające kreatywność.

Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie