„Wielokulturowość we współczesnej edukacji”


W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie realizuje we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie projekt „Edukacja międzykulturowa i antydyskryminacyjna. Różnorodność w(śród) nas”.

„Wielokulturowość we współczesnej edukacji”

W ramach ww. projektu 26.04.2016 r. odbyło się w naszym ośrodku seminarium „Wielokulturowość we współczesnej edukacji“. W trakcie seminarium wystąpili liderzy edukacji antydyskryminacyjnej i wielokulturowej, którzy zaprezentowali dobre praktyki w zakresie wielokulturowości. Pani Joanna Myślikowska przedstawiła m.in. realizowany z młodzieżą projekt „Pamięć dla przyszłości” przygotowany przez ORE w Warszawie, Muzeum Historii Żydów Polskich we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dzieci Holocaustu w Polsce”. Nauczycielki: Marzanna Gromotowicz i Agnieszka Mrowiec-Smaga podzieliły się własnymi doświadczeniami w realizacji projektów międzynarodowych. Następnie pani Anna Sosna, koordynator „Żywej Biblioteki” w Częstochowie dokonała prezentacji ww. akcji jako narzędzia edukacji wielokulturowej.

Nauczyciele mieli okazję poznać konkretne działania, które mogą stanowić inspirację do podjęcia inicjatyw/projektów edukacyjnych dotyczących tematyki wielokulturowości.

Seminarium przygotowali nauczyciele konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie: Dorota Liberda (koordynator regionalny projektu ORE) i Elżbieta Straszak.

Program:

  1. Otwarcie seminarium. Przedstawienie projektu „Edukacja międzykulturowa i antydyskryminacyjna. Różnorodność w(śród) nas” – Dorota Liberda, nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie
  2. Wielokulturowość w Częstochowie na przełomie XIX i XX wieku – Joanna Myślikowska, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Częstochowie
  3. Nekropolie częstochowskie świadectwem wielokulturowości – Elżbieta Straszak, nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie
  4. Edukacja wielokulturowa w I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie – Agnieszka Mrowiec-Smaga, I LO im. Juliusza Słowackiego
  5. Wielokulturowość w V LO im. Adama Mickiewicza – dobre praktyki – Marzanna Gromotowicz, V LO im. Adama Mickiewicza
  6. „Żywa Biblioteka” jako narzędzie edukacji wielokulturowej – Anna Sosna
  7. Podsumowanie i zakończenie seminarium – Dorota Liberda, nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie

„Wielokulturowość we współczesnej edukacji”, fot. A. Mrowiec - Smaga  „Wielokulturowość we współczesnej edukacji”, fot. M. Gromotowicz