Wojewódzka konferencja „Dobry zawód to podstawa – doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole”

Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek jest jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018. 14 marca 2018 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się Wojewódzka konferencja „Dobry zawód to podstawa – doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole”. W ramach konferencji nauczyciele uczestniczyli w wykładach dotyczących zagadnień prawnych związanych z organizacją doradztwa zawodowego w szkole oraz warsztatach praktycznych: „Ekonomiczna gra symulacyjna Chłopska Szkoła Biznesu jako element doradztwa zawodowego w szkole”, „Testy w poradnictwie zawodowym”, „Jak prosto i ciekawie poprowadzić doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole podstawowej – scenariusze, narzędzia, programy komputerowe”. Konferencja zorganizowana została we współpracy z Delegaturą w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w  Częstochowie, Firmą PROGRA Sp. z o.o. oraz Firmą EthosEnergy Poland S.A.

Materiał:

Małgorzata Gołębska, wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie, „Zagadnienia prawne związane z organizacją doradztwa zawodowego w szkole”

Sylwia Kurcab, Marek Żyłka, nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie