Wojewódzki etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie

Uczestnicy Olimpiady wraz z opiekunami i jury

27 lutego 2020 r. w RODN „WOM” w Częstochowie odbył się wojewódzki etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie pod honorowym patronatem Poseł do Parlamentu Europejskiego z województwa śląskiego, Pani Jadwigi Wiśniewskiej. To już czwarta edycja tej Olimpiady, której celem jest promowanie wartości małżeńskich i rodzinnych oraz zainteresowanie młodzieży problematyką dotyczącą rodziny.

W eliminacjach wzięło udział 10 zespołów uczniowskich reprezentujących następujące szkoły z terenu województwa śląskiego: I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Jaworznie, Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie, V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Struga w Gliwicach, II Liceum Ogólnokształcące w Rybniku, III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach, Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie, Technikum TEB Edukacja w Bielsku-Białej, Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej, I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego w Gliwicach,

Zwycięska drużyna wraz z opiekunką i członkami jury

Zadaniem 2-osobowych drużyn na tym etapie Olimpiady było przygotowanie w formie filmu lub prezentacji jednego z wybranych tematów dotyczących życia rodziny.

Komitet Okręgowy w składzie: Elżbieta Doroszuk (przewodnicząca komisji, dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie), Magdalena Sawicka (sekretarz komisji, nauczyciel-konsultant RODN”WOM” w Częstochowie)  i dr Artur Dąbrowski (członek komisji, nauczyciel-konsultant RODN”WOM” w Częstochowie),  oceniał wypowiedzi dziesięciu drużyn i zgodnie z regulaminem zarekomendował do etapu finałowego jeden zespół.  W tym roku najlepsi okazali się z II Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego w Rybniku, Kamil Miczek i Piotr Pustelnik, którzy pod kierunkiem Pani Beaty Chojnackiej przygotowali autorski film ilustrujący temat „W rodzinie siła”.

Zwycięski zespół – Kamil Miczek i Piotr Pustelnik z opiekunką p. Beatą Chojnacką

Wszyscy uczestnicy eliminacji oraz ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz piękne nagrody rzeczowe, natomiast zwycięzcy zostali uhonorowani dodatkową nagrodą ufundowaną przez Panią Poseł do Parlamentu Europejskiego, Jadwigę Wiśniewską, czyli zaproszeniem do siedziby Parlamentu w Brukseli.

Podczas ogłaszania wyników eliminacji wojewódzkich członkowie komisji konkursowej podkreślili,  że poziom przygotowanych prezentacji był wysoki, świadczył o dużej wiedzy oraz zaangażowaniu uczestników. Przewodnicząca Komitetu Okręgowego, Pani Elżbieta Doroszuk, skierowała też podziękowania  do nauczycieli przygotowujących zespoły do udziału w Olimpiadzie za skuteczne rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań tematyką rodzinną. Jako dyrektor Ośrodka szczególnie podziękowała wszystkim fundatorom nagród: Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego, Jadwidze Wiśniewskiej, Fundacji Wspomagającej Wychowanie „Archezja”, wydawnictwu Rubikon, Polskiemu Stowarzyszeniu pedagogów i psychologów „Macierz” oraz piekarni „Musiorski”.

Wszystkim zespołom uczniowskim gratulujemy wiedzy i pomysłowości w realizacji tematów i serdecznie zapraszamy do udziału za rok.

Agnieszka Grudzińska
nauczyciel-konsultant RODN ”WOM” w Częstochowie

Powitanie uczestników Olimpiady

Wystąpienie Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego, Jadwigi Wiśniewskiej

 

 

 

 

 

 

 

Zespół z I LO z Gliwic

Zespół z Liceum Katolickiego  SPSK z Częstochowy