Wykorzystanie aplikacji Story Jumper na lekcji języka obcego

3 lutego 2020 r. nauczyciele języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego spotkali się na warsztatach poświęconych wykorzystywaniu aplikacji internetowej Story Jumper w pracy dydaktycznej.  Spotkanie prowadziły : Barbara Kosta, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie oraz Anna Płusa, nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie. Celem warsztatów było rozwijanie sprawności pisania i czytania, wyobraźni i twórczej aktywności uczniów.

W  pierwszej części szkolenia uczestnicy zapoznali się z zastosowaniem wirtualnych książeczek w procesie uczenia się i nauczania oraz z zasadami ich tworzenia  w programie Story Jumper na bazie bogatej biblioteki grafik, a także obrazów własnych lub pobranych z Internetu (z zachowaniem praw autorskich).

W drugiej części nauczyciele języków obcych mogli stworzyć po raz pierwszy własne wirtualne materiały edukacyjne służące atrakcyjnemu dla uczniów sposobowi prezentowania treści edukacyjnych.

Barbara Kosta, nauczyciel-konsultant RODN „WOM’ w Częstochowie, Anna Płusa, nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w RODN „WOM w Częstochowie