XI Forum Edukacji Twórczej w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

wystawa prac plastycznych, autor zdjęcia Marcin Błoch„Edu Art. Ogród sztuki” pod takim hasłem odbyło się 14 maja 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie XI Forum Edukacji Twórczej. Forum to wydarzenie skupiające nauczycieli przedmiotów artystycznych i entuzjastów, którzy chcą rozwijać umiejętności plastyczne i muzyczne swoich wychowanków, wieloaspektowo wspomagać rozwój zainteresowań dziecka. Edukacja i sztuka tworzą jeden mianownik dla muzyki, plastyki, literatury – nowego spojrzenia, odkrywania metod, form pracy z dzieckiem, uczniem na każdym etapie edukacyjnym.

Celem Forum jest dzielenie się doświadczeniem, tworzenie nowych rozwiązań, pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów, artystów i instytucji działających na rzecz kultury i sztuki.

Wystawę prezentowaną podczas forum stworzyli nauczyciele reprezentujący 38 placówek, skupiając 56 nauczycieli, którzy prezentują dorobek swojej pracy artystycznej i pedagogicznej.

Forum towarzyszyły warsztaty:Otwarcie XI Forum Edukacji Twórczej, Sylwia Kurcab, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, autor zdjęcia Marcin Błoch

• „Muzyczne energizery – jak podnieść energię grupy”, Izabela Witek, Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie,
• „Sztuka uważności i koncentracji”, Adriana Kaźmierczak, Katarzyna Kłosek, Agnieszka Szafrańska, Spółdzielnia Socjalna Twoja Przestrzeń,
• ‘Badanie i odkrywanie świata z dziećmi”, Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Michalak, nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie.

Oprawę muzyczną przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17 w Częstochowie, których przygotowała Małgorzata Gruca. Wystąpiły również uczennice: Anna Kulska i Barbara Urbańczyk ze Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek im. Matki Zofii Szulc w Częstochowie. Uczennice przygotowała Magdalena Girek.

Serdecznie dziękuję nauczycielom za zaangażowanie, a przede wszystkim za współtworzenie „Edu Art. Ogród sztuki”.

Sylwia Kurcab, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie

Warsztaty „Sztuka uważności i koncentracji” – Adriana Kaźmierczak, Katarzyna Kłosek, Agnieszka Szafrańska, Spółdzielnia Socjalna Twoja Przestrzeń, autor zdjęcia Marcin Błoch Warsztaty „Badanie i odkrywanie świata z dziećmi” – Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Michalak, nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie,autor zdjęcia Marcin Błoch Warsztaty „Muzyczne energizery – jak podnieść energię grupy”, Izabela Witek, Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie, autor zdjęcia Marcin Błoch wystawa prac plastycznych, autor zdjęcia Marcin Błoch wystawa prac plastycznych, autor zdjęcia Marcin Błoch występ uczennic: Anna Kulska, Barbara Urbańczyk ze Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek im. Matki Zofii Szulc w Częstochowie, autor zdjęcia Marcin Błoch wręczenie podziękowań nauczycielom, autor zdjęcia Marcin Błoch uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17 w Częstochowie podczas występu, autor zdjęcia Marcin Błoch