Zagrożenia cyberprzestrzeni – konferencja


Zagrożenia cyberprzestrzeni - konferencja

21 września 2015 r. w RODN „WOM” w Częstochowie odbyła się na Konferencja Regionalna pt. „Środowisko społeczno-wychowawcze wobec zagrożeń cyberprzestrzeni i świata wirtualnego” współorganizowana z Pracownią Metod Multimedialnych w Edukacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Prelegentami byli: prof. dr. hab. Józef Bednarek i dr Anna Andrzejewska, pracownicy naukowi Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, eksperci w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni, autorzy licznych publikacji.

Zagrożenia cyberprzestrzeni - konferencjaKonferencja spotkała się z bardzo szerokim zainteresowaniem nauczycieli.

Prelegenci przedstawili materiał oparty na autorskich prezentacjach i etiudach filmowych. W rzeczowy, ale i emocjonalny sposób zobrazowali wielowymiarowy charakter zagrożeń internetowych, ich masowość i dynamikę. Omówili szereg zatrważających zjawisk związanych z użytkowaniem cyberprzestrzeni przez dzieci i młodzież, takich jak: przemoc i agresja, infoholizm, alienacja, pedofilia, seksting, cyberpornografia, samobójstwa z inspiracji sieci, przemoc i okrucieństwo w grach komputerowych. Podkreślali także konieczność rozwijania przez nauczycieli i rodziców nowych kompetencji społeczno-komunikacyjnych i informacyjno-komunikacyjnych oraz potrzebę budowania na wartościach, aby działania profilaktyczno-wychowawcze były skuteczne.

Zagrożenia cyberprzestrzeni - konferencjaKonferencji towarzyszyła bardzo dobra atmosfera i zrozumienie dla wagi problemu. Prowadzący byli otwarci na wymianę myśli i refleksje, a uczestnicy żywo reagowali na prezentowane treści.

Ocena konferencji była jednoznacznie pozytywna.

Zagrożenia cyberprzestrzeni - konferencjaOto informacja zwrotna jednej z uczestniczek: „Wspaniała konferencja, bardzo pouczająca, a zarazem poruszająca. Takie szkolenia należałoby organizować również dla rodziców w szkołach, aby uświadomić im skalę zagrożeń cyberprzestrzeni i uczyć, co należy robić, aby ich dzieci były bezpieczne i mądrze korzystały z komputera. Niezapomniane wrażenia, bardzo dziękuję”.

Tematyka przeciwdziałania zagrożeniom dzieci i młodzieży cyberprzestrzenią oraz światem wirtualnym będzie nadal podejmowana przez nasz Ośrodek. Przygotowujemy szereg ciekawych inicjatyw, o których informować będziemy na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Grażyna Bochenkiewicz
wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli, współorganizator konferencji

 Zagrożenia cyberprzestrzeni - konferencja Zagrożenia cyberprzestrzeni - konferencja Zagrożenia cyberprzestrzeni - konferencja Zagrożenia cyberprzestrzeni - konferencja