Zakończenie II edycji kursu kwalifikacyjnego z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

W maju 2017 roku zakończyły się zajęcia na kursie kwalifikacyjnym, na którym nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, posiadający minimum 2-letnią praktykę zawodową, zdobyli kwalifikacje metodyczne do nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym i I etapie edukacyjnym.

Aby wziąć udział w kursie, należało uzyskać pozytywny wynik egzaminu/testu wstępnego z języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania świadectwa było, podobnie jak w poprzedniej edycji, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich wykładów i ćwiczeń, zdanie egzaminu ustnego z metodyki i egzaminu pisemnego z praktycznej nauki języka angielskiego oraz odbycie praktyki pedagogicznej.

Była to już druga edycja kursu.

Wszystkim absolwentom kursu serdecznie gratulujemy, składając wyrazy uznania za ich wytrwałą pracę i silne dążenie do podnoszenia kwalifikacji oraz nieustannego rozwoju zawodowego.

Marta Lipska

nauczyciel-konsultant RODN”WOM” w Częstochowie