Zakończenie pracy sieci współpracy i samokształcenia „Indywidualizacja procesu nauczania języka niemieckiego”

27 listopada 2018 r. zakończyła się praca sieci współpracy i samokształcenia na temat indywidualizacji nauczania języka niemieckiego. Dzięki zaproszonym ekspertom uczestnicy sieci dowiedzieli się, jak pracować z uczniem z dysleksją, ze spektrum autyzmu i z deficytem emocjonalnym. Uczestnicy poznali m.in. sposoby dostosowywania materiałów dydaktycznych do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, również do pracy z uczniem zdolnym.
Uczestnikom sieci oraz zaproszonym ekspertom dziękujemy za miłą atmosferę panującą na każdym spotkaniu.

Dorota Liberda i Marta Lipska

nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie