Zakończenie pracy sieci współpracy i samokształcenia „Pomysły na zajęcia z wychowawcą. Wspomaganie rozwoju ucznia w kontekście jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych”

14 grudnia 2018 r. zakończyła się, trwająca od 4 kwietnia 2018 r., praca sieci współpracy i samokształcenia dotycząca pomysłów na zajęcia z wychowawcą w zakresie wspomagania rozwoju ucznia w kontekście jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Zorganizowane w ramach sieci warsztaty stacjonarne dotyczyły radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi uczniów, poznania technik motywujących do nauki, sposobów integracji zespołu klasowego w kształtowaniu postaw prospołecznych i klimatu klasy sprzyjającemu wspomaganiu rozwoju ucznia. Po wspólnym ustaleniu programu szkolenia, metod i form pracy oraz terminów, sieć realizowana była stacjonarnie i zdalnie, przy wykorzystaniu platformy e-learningowej MOODLE.

Ewaluacja pracy sieci współpracy i samokształcenia wykazała, że:

  • wszystkie zaplanowane cele na spotkaniu organizacyjnym zostały zrealizowane,
  • warsztaty stacjonarne przeprowadzone w ramach sieci spełniły oczekiwania uczestników,
  • jako najbardziej przydatne elementy wskazano: warsztaty z ekspertami, poznanie praktycznych pomysłów i sposobów na integrację klasy oraz na uniknięcie wykluczenia, narzędzia motywujące uczniów do nauki, ciekawe pomysły na zajęcia z wychowawcą, wymianę doświadczeń i miłą atmosferę spotkań.

Uczestnicy deklarują wykorzystanie w pracy wychowawczej zdobytej wiedzy i umiejętności; pomysły na zajęcia z wychowawcą, które są dla nich bardzo cenne, wprowadzą na stałe do swojej codziennej pracy.

Uczestnikom sieci oraz zaproszonym ekspertom dziękuję za twórczą i miłą atmosferę panującą na każdym spotkaniu.

Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie