Zmiany w statutach szkół ponadpodstawowych i nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

12 września 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się konferencja „Zmiany w statutach szkół ponadpodstawowych i nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego” zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie we współpracy z nauczycielami-konsultantami RODN „WOM” w Częstochowie. Jej adresatami byli dyrektorzy szkół ponadpodstawowych. Otwarcia dokonała Alicja Janowska, dyrektor Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Elżbieta Doroszuk, dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie. W pierwszej części wystąpili wizytatorzy – Anna Gamalczyk i Małgorzata Gołębska, którzy przedstawili przepisy prawa stanowiące podstawę opracowania i uchwalenia statutów w technikach i liceach ogólnokształcących od 1 września 2019 r. W kolejnym wystąpieniu pt. „Doradztwo zawodowe w szkole i placówce – warunki i sposób realizacji w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego” Sylwia Kurcab, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie przedstawiła zasady organizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, odniosła się do zapisu w statutach szkoły dotyczącego Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Po przerwie Marek Żyłka, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie przedstawił temat dotyczący zmian w szkolnictwie zawodowym i nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. Zwrócił uwagę na cele wdrażanych zmian, czyli odbudowę prestiżu kształcenia zawodowego, przygotowanie zmian programowych, organizacyjnych i prawnych, służących poprawie jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz dopasowanie nowego systemu szkolnictwa branżowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki i poszczególnych branż, zwiększenie wpływu pracodawców na funkcjonowanie kształcenia zawodowego.

Doradztwo zawodowe w szkole i placówce – pobierz

Zamiany w szkolnictwie zawodowym – pobierz

Sylwia Kurcab, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie
Marek Żyłka, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie