Marzec/kwiecień 2017 r.

Sieci współpracy i samokształcenia

Indywidualizacja procesu nauczania języka angielskiego
11.04.2017 r., 15.30 – 17.00, RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Marta Lipska, Dorota Liberda

Wideokonferencje

Exercices créatifs en classe de FLE
3.03.2017 r., 16.00 – 16.45
Ewelina Makowska, Barbara Kosta

Creative English teaching with ICT
7.03.2017 r., 15.00 – 15.45
Marta Lipska

Sei fit für den CLIL – Unterricht!
6.04.2017 r., 15.30 – 16.15
Dorota Liberda

Europejskie portfolio językowe motywacją do podnoszenia kompetencji lingwistycznych
25.04.2017 r., 15.00 – 15.45
Ewelina Makowska, Marta Lipska

Seminaria

Wielokulturowa klasa w praktyce szkolnej
28.03.2017 r., 15.30 – 17.00, RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Dorota Liberda

Warsztaty

Lernen im CLIL – Unterricht
10.03.2017 r., 15.30 – 18.30, RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Dorota Liberda

Dynamiser les pratiques orales à partir de supports audio-visuels et TIC
15.03.2017 r., 16.30 – 18.45, RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Barbara Kosta, Ewelina Makowska, Renata Klimek-Kowalska, Polskie Stowarzyszenie – Europa Języków i Kultur, Manon Cuppens, Wallonie-Bruxelles International

Landeskunde im DaF – Unterricht: Martin Luther und 500 Jahre Reformation
30.03.2017 r., 15.30 – 17.00, RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237
Dorota Liberda

Praca z uczniem z dysleksją na lekcji języka obcego
7.04.2017 r., 16.00 – 18.15, RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Ewelina Makowska, Barbara Kosta, Urszula Mielczarek

Edukacja XXI. wieku – język niemiecki w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej
07.04.2017 r., 15.00 – 17.15, RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Dorota Liberda, Wiesława Iwaniak (Pearson)

Konkursy

Śladami Marcina Lutra – konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
17.03.2017 r., 11.00 – 12.30, RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Dorota Liberda

Wielkanoc z Mikołajkiem – konkurs dla uczniów kl. IV – VI szkół podstawowych
10.04.2017 r., 10.00 – 12.15, RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, 237
Ewelina Makowska, Barbara Kosta, Sylwia Kurcab