Oferta szkoleniowa styczeń/luty 2018 r.

Warsztaty:

Wykorzystanie tablicy interaktywnej i aplikacji Quizlet na zajęciach języka obcego
29.01.2018 r., 10.00-11.30, s. 238, E. Makowska, M. Lipska

Ćwiczenia wspierające rozwój ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcji języka obcego
30.01.2018 r., 10.00-12.15, s. 231, B. Kosta, U. Mielczarek

Apprendre le français, c’est apprendre sa culture
31.01.2018 r., 10.00-12.15, s. 201, B. Kosta, E. Makowska

Mnemotechniki i nauczanie wielozmysłowe na zajęciach języka angielskiego
16.02.2018 r., 15.30-17.00, s. 236, M. Lipska, E. Makowska

Hörverstehen im DaF-Unterricht: Tipps und Tricks
16.02.2018 r., 15.30-17.45, s. 231, D. Liberda

Sieci współpracy i samokształcenia:

Indywidualizacja nauczania języka niemieckiego
20.02.2018 r., 15.30-17.00, s. 231, D. Liberda, M. Lipska, U. Mielczarek

Indywidualizacja nauczania języka angielskiego
27.02.2018 r., 15.30-17.00, s. 231, M. Lipska, D. Liberda, U. Mielczarek