listopad/grudzień 2017 r.


Wideokonferencje:

Teaching English with authentic online resources
6.11.2017 r., 15.15-16.00, Marta Lipska
Karty zgłoszenia

Webquest zu Weihnachten im DaF-Unterricht
30.11.2017 r., 15.15-16.00, Dorota Liberda
Karty zgłoszenia

Wielojęzyczność wokół nas – język śląski
4.12.2017 r., 15.00-15.45, Ewelina Makowska
Karty zgłoszenia

Exploiter des supports vidéo en classe de FLE
8.12.2017 r., 16.00-16.45, Barbara Kosta, Ewelina Makowska
Karty zgłoszenia

Warsztaty:

Seminarium:

Wybrane metody pracy z uczniem z dysleksją na lekcji języka obcego
28.11.2017 r., 16.00-18.15, s. 231, RODN „WOM”, Ewelina Makowska, Urszula Mielczarek
Karty zgłoszenia

Szkolenie b-learningowe – odpłatne:

Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu języka obcego
1.12.2017 – 31.01.2018 (pierwsze spotkanie stacjonarne 1.12.2017 r.,16.00-18.15), s. 201, RODN „WOM”, Ewelina Makowska, Marta Lipska
Karty zgłoszenia