Oferta szkoleniowa wrzesień/październik 2018 r.

Wideokonferencje:

DACH im DAF – Unterricht: Österreich – ein Land mit vielen Gesichtern, 2.10.2018 r., 15.15-16.00, Dorota Liberda

Addressing different needs and abilities of students in English classes, 23.10.2018 r., 15.15-16.00 i 25.10.2018 r., 8.30-9.15, Marta Lipska

Fostering moral development of students in English classes, 30.10.2018 r., 15.15-16.00, Marta Lipska

Warsztaty:

Enseigner la grammaire de manière ludique et créative en classe de FLE, 7.09.2018 r., 16.00-18.15, s. 201, Barbara Kosta, Ewelina Makowska, Ewa Majchrzak (SOD w Częstochowie)

„Das ist Musik in meinen Ohren!“ – Musik im DaF – Unterricht, 28.09.2018 r., 15.30-18.30, s. 231, Dorota Liberda, Goethe–Institut w Krakowie

Metody, techniki i formy pracy z uczniem nadpobudliwym ruchowo na lekcji języka obcego, 1.10.2018 r., 15.30-17.45, s. 231, Barbara Kosta, Urszula Mielczarek

Kodowanie na lekcji języka obcego, 5.10.2018 r., 16.00-17.30, s. 231, Ewelina Makowska

Apprendre à écrire à travers les activités ludiques, 19.10.2018 r., 16.00-17.30, s. 231, Ewelina Makowska, Barbara Kosta

Kursy doskonalące:

Kurs doskonalący języka angielskiego dla początkujących (poziom A1) (1600 zł)

Kurs doskonalący języka angielskiego dla średnio zaawansowanych (poziom B1) (2000 zł)

Kurs doskonalący b-learningowy Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu języków obcych, Ewelina Makowska, Marta Lipska (100 zł)