Wrzesień/październik 2017 r.

Wideokonferencje:

Intégrer des activités culturelles et interculturelles en classe de FLE
7.09.2017 r., 16.30-17.15, Barbara Kosta, Ewelina Makowska
Karty zgłoszenia

Fostering moral development of students in English lessons
26.09.2017 r., 15.15-16.00, Marta Lipska
Karty zgłoszenia

Warsztaty:

Motivgenerator Luther 2017. Stwórz własny plakat interaktywny!
22.09.2017 r., 15.30-17.45, s. 201, RODN „WOM”, Dorota Liberda
Karty zgłoszenia

Travailler toutes les compétences avec la chanson
29.09.2017 r., 16.00-17.30, s. 201, RODN „WOM”, Ewelina Makowska, Barbara Kosta
Karty zgłoszenia

Warsztaty językowe dla nauczycieli języka niemieckiego
13.10.2017 r., 15.30-17.45, s. 238, RODN „WOM”, Dorota Liberda, Goethe-Institut w Krakowie
Karty zgłoszenia

Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych przy tworzeniu autorskich materiałów dydaktycznych
16.10.2017 r., 16.00-18.15, s. 201, RODN „WOM”, Katarzyna Michalak
Karty zgłoszenia

Metody i formy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
23.10.2017 r., 16.00-18.15, s. 231, RODN „WOM”, Barbara Kosta, Ewelina Makowska, Urszula Mielczarek
Karty zgłoszenia

Podstawy tablicy interaktywnej
27.10.2017 r., 16.00-17.30, s. 236, RODN „WOM”, Ewelina Makowska, Marta Lipska
Karty zgłoszenia

Konkurs:

Śladami Marcina Lutra. II edycja
27.10.2017 r., 11.00-13.00, s. 244, RODN „WOM”, Dorota Liberda
Karty zgłoszenia

Kurs doskonalący:

Kurs doskonalący języka angielskiego dla początkujących (A1)
30.09.2017 r., 9.00-14.00 (początek kursu) – kurs rozpocznie się pod warunkiem utworzenia 15-osobowej grupy, s. 236, RODN „WOM”, Ewelina Makowska
Karty zgłoszenia