Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek


KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY/PLACÓWKI realizowane przez RODN „WOM” w Częstochowie

Kompleksowe wspomaganie jest procesem mającym na celu podniesienie jakości pracy szkoły/placówki.
Polega na wspólnej (koordynator + rada pedagogiczna + eksperci) realizacji działań w związku z potrzebami rozwojowymi szkoły/placówki. Realizowane jest w zależności od potrzeb: od 8 do 10 miesięcy.

Kompleksowe wspomaganie obejmuje:

 • wspólną pogłębioną diagnozę potrzeb rozwojowych szkoły/placówki
 • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły/placówki oraz zaplanowanie form wspomagania wynikających z diagnozy
 • aktywną realizację doskonalenia zawodowego w oparciu o indywidualne i zdefiniowane potrzeby szkoły/placówki, wsparcie we wdrażaniu nowych rozwiązań
 • wspólną ewaluację, podsumowanie efektów i opracowanie wniosków do dalszej pracy.Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek

Oferta kompleksowego wspomagania


Nasza propozycja zależy od indywidualnych potrzeb szkoły/placówki:

PAKIET MINIMUM – jest przeznaczony dla szkół/placówek (do 10 nauczycieli);

zawiera:

 • 10 spotkań z koordynatorem rocznego wspomagania:
 • spotkanie z radą pedagogiczną
 • warsztat diagnostyczno-rozwojowy; wynik: określenie potrzeb rozwojowych szkoły/placówki
 • wypracowanie planu kompleksowego wspomagania szkoły/placówki (PKW)
 • 4 szkolenia dostosowane do potrzeb szkoły/placówki – dla rady pedagogicznej/rodziców/uczniów prowadzone przez ekspertów z RODN „WOM” w Częstochowie
 • monitorowanie i podsumowanie efektów PKW.

Na zakończenie szkoła otrzymuje certyfikat.

Cena: 1250 zł.


PAKIET STANDARD – jest przeznaczony dla wszystkich szkół/placówek (powyżej 10 nauczycieli);

zawiera:

 • 10 spotkań z koordynatorem rocznego wspomagania:
 • spotkanie z radą pedagogiczną
 • warsztat diagnostyczno-rozwojowy; wynik: określenie potrzeb rozwojowych szkoły
 • wypracowanie planu kompleksowego wspomagania szkoły/placówki (PKW),
 • 4 szkolenia dostosowane do potrzeb szkoły/placówki – dla rady pedagogicznej/rodziców/uczniów prowadzone przez ekspertów z RODN „WOM” w Częstochowie
 • monitorowanie i podsumowanie efektów PKW.

Na zakończenie szkoła otrzymuje certyfikat.

Cena: 1750 zł.


PAKIET PREMIUM – jest przeznaczony dla wszystkich szkół/placówek;

zawiera:

 • 15 spotkań z koordynatorami rocznego wspomagania (2-osobowy zespół):
 • spotkanie z radą pedagogiczną
 • warsztat diagnostyczno-rozwojowy; wynik: określenie potrzeb rozwojowych szkoły
 • wypracowanie planu kompleksowego wspomagania szkoły/placówki (PKW),
 • 5 szkoleń dostosowanych do potrzeb szkoły/placówki – dla rady pedagogicznej/rodziców/uczniów/szerszego gremium; eksperci zewnętrzni – spoza RODN „WOM” w Częstochowie
 • konsultacje indywidualne i zespołowe monitorowanie efektów PKW
 • podsumowanie efektów na forum rady pedagogicznej i społeczności szkoły/placówki lub szerszego gremium.

Na zakończenie szkoła otrzymuje certyfikat.

Cena: 2750 zł.


Nową formę kompleksowego wspomagania realizuje zespół nauczycieli konsultantów (14 osób) i nauczycieli bibliotekarzy (7 osób) – koordynatorów przygotowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Koordynatorem kompleksowego wspomagania w szkole/placówce może zostać ekspert/2-osobowa grupa ekspertów wybrana z listy nauczycieli konsultantów/nauczycieli bibliotekarzy:

Elżbieta Doroszuk, Bożena Harasimowicz, Sylwia Kurcab, Aleksandra Krawczyk, Marta Lipska, Jadwiga Mielczarek, Urszula Mielczarek, Agnieszka Perczak, Elżbieta Straszak, Katarzyna Wąsowicz, Aneta Żurek, Marek Żyłka, Grażyna Bochenkiewicz, Agata Arkabus, Izabela Bajor, Anna Dąbrowska, Anna Hiller, Katarzyna Kucharzewska, Renata Lipniewska, Anna Płusa.

Bliższych informacji udziela:
Sylwia Kurcab – koordynator kompleksowego wspomagania szkół/placówek w RODN „WOM” w Częstochowie
tel. 34 360 60 04 wew. 217
e-mail: kurcab@womczest.edu.pl

Zgłoszenia od dyrektorów szkół przyjmuje telefonicznie:
Grażyna Bochenkiewicz – wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli RODN „WOM” w Częstochowie
tel. 34 360 60 04 wew. 212 lub 600-783-501